Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach działania 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie ...

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu może zostać konsorcjum, w skład ...

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie ...

 

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane „Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ...