Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

O ...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Wnioskodawcami ...

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy ...

 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000” Regionalnego Programu Operacyjnego ...

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

O ...