Aktualności

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs ...

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Podmiotami ...

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór w ramach działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 - projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia ...

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór w ramach działania 1.2 „Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1 - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach” ...

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach ...