Aktualności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs w ramach działania 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa ...

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podmiotami ...

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ...